Blaguss Flotte

Vás
dopraví
ďalej.

Bezpečnosť

Spoločnosť BLAGUSS vás bezpečne dopraví do cieľa – s 90-ročnými skúsenosťami v batožine. Kvalita a bezpečnosť v osobnej doprave sú našou najvyššou prioritou. Preto kladieme mimoriadny dôraz na našich vodičov a ich vozidlá: Aby ste s nami mohli cestovať bez obáv.

Najmodernejšia autobusová flotila v Európe

Naše autobusy sú vybavené najnovšími technológiami a získali pečať bezpečnosti a kvality. Neustále sa nahrádzajú novými modelmi, takže náš vozový park má priemerný vek len niekoľko málo rokov. Vozový park autobusov BLAGUSS je preto jedným z najmodernejších, a teda aj najbezpečnejších vozových parkov v Európe.

Pravidelné servisné intervaly

Na všetkých autobusoch vo vozovom parku spoločnosti BLAGUSS sa vykonávajú dôkladne kontroly a servis. Náš poschodový autobus prechádza komplexnou údržbou vo vlastnej dielni spoločnosti Blaguss každých 30 000 km, v prípade našich dvoj- a trojnápravových modelov je to každých 45 000 km. Je to častejšie, ako predpisuje výrobca alebo zákonodarca – takí sme dôkladní, pokiaľ ide o bezpečnosť!

Špičkoví kvalifikovaní manažéri dopravy

Okrem našich vozidiel sa sústreďujeme aj na našich vodičov. Všetci zamestnanci využívajú rozsiahly vzdelávací program, prostredníctvom ktorého významne prispievajú k bezpečnosti každej cesty autobusom. Viac informácií o našich vodičoch autobusov nájdete tu.