Blaguss Buslenker

Vás
dopraví
ďalej.

Naši vodiči

Najlepší a najmodernejší autobus sa nezaobíde bez vodiča.. Naši vysokokvalifikovaní manažéri dopravy v súčasnosti pochádzajú zo 6 rôznych krajín a hovoria celkovo 10 jazykmi. Ak si prenajmete autobus s vodičom, váš priateľský šofér vás pohodlne a bezpečne odvezie do cieľa a späť v pohodlnom autobuse. Ak si to budete želať, bude vám samozrejme k dispozícii aj pri jazdách na mieste.

Poslanie

Najdôležitejším poslaním členov našej posádky je bezpečne dopraviť všetkých na palube do cieľa. Okrem toho zabezpečujú čistotu v autobuse, starajú sa o nápojový servis a neustále vám poskytujú informácie o trase (priebeh cesty, dodržiavanie plánu cesty, meškania atď.).

Rozsiahly výcvikový program

Na nezabudnuteľný a bezpečný zážitok z cesty potrebujete zamestnancov, ktorí sa vyznajú vo svojom odbore. Preto všetci vodiči autobusov v spoločnosti Blaguss absolvujú rozsiahly školiaci program:

  • Školenia o bezpečnosti jazdy
  • Kurzy predvídavej jazdy a jazdy s optimalizáciou spotreby paliva
  • Manažment nehôd
  • Zvládanie stresu
  • Komunikačná a jazyková príprava

Čas jazdy a odpočinku

Z bezpečnostných dôvodov platia pre našich vodičov veľmi prísne predpisy o odpočinku a prestávkach: Dodržiavanie zákonom predpísaného času jazdy a odpočinku sa prísne kontroluje pomocou počítačovej podpory. Môžete si byť preto istý, že na cestu vyrazíte s odpočinutým a optimálne pripraveným vodičom autobusu.

Radosť z práce pre spoločnosť Blaguss

Skupina Blaguss so sídlom vo Viedni je jednou z najväčších súkromných osobných dopravných spoločností v Rakúsku, na Slovensku a v Maďarsku. Medzi naše hlavné oblasti činnosti patrí prenájom najmodernejších autobusov vrátane vodiča, organizovanie individuálnych skupinových zájazdov a jednodňových výletov, vnútroštátna a medzinárodná pravidelná autobusová doprava, preprava školákov a zdravotne postihnutých osôb a mnoho ďalšieho.

Hľadáte novú výzvu? Pozrite si našu rubriku o kariére - možno nájdete prácu, ktorá vám vyhovuje!