Blaguss Bus in Fahrt

Vás
dopraví
ďalej.

Životné prostredie a udržateľnosť

V záujme životného prostredia...

Cestovať s dobrým svedomím! Ak cestujete autobusom, robíte aj niečo dobré pre životné prostredie, pretože cesta autobusom je jedným z najekologickejších spôsobov mobility.

V porovnaní s ostatnými dopravnými prostriedkami sa autobus vyznačuje najlepšími hodnotami emisií a spotreby, a preto má mimoriadne pozitívnu klimatickú bilanciu. 

  • Cestovanie autobusom znamená ochranu klímy: Autobus je so 40 gramami emisií CO2 na osobu a kilometer najčistejším a najekologickejším prostriedkom cestnej dopravy. Autobus je teda 3,5-krát šetrnejší k životnému prostrediu ako osobné vozidlo, ktoré produkuje 147 gramov CO2 na kilometer jazdy.
  • Jazda autobusom znamená šetrenie zdrojov: Autobus sa umiestňuje na popredných miestach aj v porovnaní spotreby primárnej energie: S 0,006 litrami nafty na osobu a kilometer má jasný náskok pred vlakom s 0,009 litrami. Osobné auto potrebuje 3-krát viac s 0,018 litrami.
  • Jazda autobusom znamená zníženie intenzity dopravy: Každý autobus prepraví v priemere 45 osôb a v cestnej premávke nahradí približne 30 áut. Tým sa nielen znižujú emisie, ale aj uvoľňujú dopravné trasy v mestách a obciach a obmedzujú sa dopravné zápchy. 

Pretože ochrana klímy je aj naším cieľom

Šetrné k životnému prostrediu a technicky najmodernejšie: To je filozofia spoločnosti Blaguss. Všetky autobusy spĺňajú najvyššie ekologické požiadavky normy EURO 6. Tieto autobusy znížili od 90. rokov 20. storočia emisie CO2 o 87 % a emisie NOx o 97 %.

Spoločnosť Blaguss dbá na neustále znižovanie spotreby paliva a zvyšovanie kvality životného prostredia na cestách. Vďaka neustálemu nákupu najnovších modelov má vozový park spoločnosti Blaguss nízky priemerný vek. Autobusy Blaguss preto vždy patria k najmodernejším a najbezpečnejším, ale aj k najekologickejším autobusom v Európe! 

Energetická účinnosť prostredníctvom „zelenej“ jazdy

Okrem klasických školení o bezpečnosti jazdy sa vodiči spoločnosti Blaguss pravidelne zúčastňujú aj na takzvaných „školeniach o úspore paliva“, v rámci ktorých sú školení, ako jazdiť energeticky úsporne a šetriť zdroje. Úspornou a predvídavou jazdou zabezpečujú lepšiu kvalitu životného prostredia na cestách, a tým zanechávajú menšiu ekologickú stopu.